Write Reader är ”poppis” på Stjärnan!

Write Reader är populärt bland barnen då de gör sagor på surfplattan.
Nu har fler barn upptäckt Write Reader och börjat utforska dess möjligheter då de vill göra egna sagor.
En grupp på tre barn som från början bestod av två barn, har under en längre tid skapat med att fotografera och skriva en saga med hjälp av denna app på surfplattan.
På varje sida finns det två skrivfält. Det ena har en liten uggla där barnet skriver sin text och det andra fältet har stor uggla där den vuxne skriver sin text (uttolkningen av barnets text).

20140219-124048.jpg
Sagan blev klar till slut. Det blev en lång saga.
Barnens har skrattat mycket under sitt skapande både med bild och text.
De har fått enas om sagans innehåll och upplägg samt hur bilderna ska se ut. Detta med stor inlevelse, tålamod och engagemang.

Sedan hamnade sagan på ”tryckeri” (skrivaren) där vi valde att skriva ut den i bokform så vi fick vika varje sida på mitten. Dessa sidor kom automatiskt i rätt ordning och med tryck på båda sidor på pappret.

20140219-124436.jpg
Sedan hamnade boken i ”bokbinderiet” där alla sidor skulle skulle sättas fast i varandra .
Det valde vi att göra på symaskin med långa stygn.
Roligt, och fint blev det också.

20140219-124542.jpg

20140219-124555.jpg
Avslutningsvis fick boken en rygg i form av en färgglad tejp.
Boken var klar och lästes av olika vuxna som fick boken presenterad för sig.

20140219-124727.jpg
De tre författarna fick presentera sin bok för publik (barngruppen). De ”läste”då upp vad de skrivit och visade bilderna.

20140219-125013.jpg
Dessa författare har redan påbörjat en ny bok som vi med spänning ser fram emot att få läsa. 🙂
Andra barn har också blivit inspirerade att börja skriva vilket är kul.
Roligt med inspiratörer! De för ”skriva sig till läsning” vidare.