Matematik Stjärnan

Barnen har ju haft tankar på hur de ska kunna påverka nedskräpningen i Blentarp. De har gjort skyltar som de vill sätta upp i byn, framförallt vid skolan eftersom vi ser ganska mycket skräp där när vi passerar på väg till skogen eller sporthallen. Vi tar därför tillfället i akt att göra en matematisk studie av detta. Vi tänker oss att vi vill göra ett stapeldiagram över hur mycket skräp vi hittar i närmiljön vid skolan nu under några veckors tid för att sen sätta upp skyltarna och se om det sker någon förändring. Vi började därför igår genom att en grupp barn plockade upp allt skräp vi hittade från det vi lämnade sporthallen till det vi var hemma på Kompassen igen.


Här är de skyltar som barnen påbörjat. På teckningen ovan till vänster föreställer det röda ett hjärta och i det gröna fältet under finns det skräp (det gula) och det bruna strecket som löper från det gröna, till det gula och sen ända ner till det mörkgröna är skräp som ligger i naturen och åker ner i marken! På teckningen till höger finns en pil ritad, tänkt att pekas mot en papperskorg för att hjälpa människor att slänga på rätt ställe. De tre röda rektanglar och kvadrater snett höger nedanför pilen är olika sorters skräp som ligger slängt.


Här är allt skräp vi hittade och vi räknade till 75 st föremål.


Barnen hjälpte till att dokumentera, en förde anteckningar och en fotade med ipaden.


Vi sorterade skräpet också och förde anteckningar på hur mycket av vart det blev. 48 plast, 7 papper och resterande metall. 


Vi ville sen delge våra kamrater kring när vi plockade skräpet för att sen tillsammans göra stapeldiagrammet. Barnen fick även tänka till kring vad de tror händer, hur mycket skräp hittar vi nästa gång, kommer skräpet att minska när skyltarna kommer upp? Barnen har en fin framtidstro här och tror att det kommer att minska drastiskt. 


Genom denna aktivitet har vi berört många områden i vår läroplan på ett meningsfullt och vardagsnära sätt som barnen kan relatera kring och som berör dem. Vi har bl.a haft matematik när vi har räknat, sorterat, uppskattat, gjort stapeldiagram, skrivit siffror, adderat när vi ritade upp diagrammet osv. Vi har utmanat barnen i skriftspråket när de fört anteckningar kring vilket skräp vi hittat. Listan kan göras lång…….. men kanske det viktigaste: tilltron till sin förmåga att påverka samhället i stort samt tilltron till sig själv, att framföra till andra sina tankar.

Ännu en gång: helt fantastiska barn att jobba med!!!!!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *