Lilla Björn

I ateljén har vi vid några tillfällen haft fingerfärg. Några barn vill inte röra direkt i färgen medan några verkar tycka det är en härlig känsla att ha färgen i sina händer.

Vi har också börjat skapa träd